Defter Değeri Ne Demektir? Defter Değeri Nasıl Hesaplanır?

Defter Değeri Ne Demektir? Defter Değeri Nasıl Hesaplanır?

Piyasa Değeri, hisselerin piyasada alınıp satıldığı değere piyasa değeri diyoruz. Defter değeri ise şirketin bilançodan çıkan değerinin ne olduğudur.

PD/DD yüksekse kötü bir durumdur. Aslında aldığınız hisse, şirket değerinin üstündedir. PD/DD Düşük ise bu iyi bir durumdur. Aslında aldığınız hisse, şirket değerinin altındadır. Burada bir fırsat vardır demektir.

Defter Değeri Nasıl Hesaplanır?

Defter değeri hesaplama çok da karmaşık bir işlem değildir:

İlk yöntem, öz sermayenin asıl sermayeye bölünmesiyle elde edilir.

İkincisinde ise sermayenin(öz kaynağın) toplam hisse senedine bölünmesi gerekir.

Örneğin;
Varlıklar 1.000.000TL
Bunu yabancı kaynaklar(borçlar) 700.000TL
Sermaye ise 300.000TL
Hisse Adeti 100.000 lot
Hisse Fiyatı 2TL olsun.

Defter Değeri(Hisse Başına): 300.000TL / 100.000 = 3TL dir.

PD/DD ise 2TL/3TL = 0,66 dır sektör ortalamasına bakarak ucuz olup olmadığını söyleyebiliriz.
————————————————————.

Defter değeri, hisse senedine yatırım yapılıp yapılmayacağı yönünde karar verilmesini sağlar. Yatırımcı, işletmenin PD/DD oranına bakarak ucuz ya da pahalı olduğunu düşünür. Burada değerlendirme yaparken, işletmelerin çalıştıkları sektörün dinamiklerini de göz önünde bulundurmaları gerekir. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin PD/DD oranı ile, sanayi sektöründe çalışan bir işletmenin PD/DD oranı kıyaslanamaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir