Kuzu Gayrimekul Yatırım Ortaklığı Hisse, Kzgyo Hisse

Kuzu Gayrimekul Yatırım Ortaklığı Hisse, Kzgyo Hisse İmparator Hisse

 Ortalama 1000₺ lik 50 lot isteyeceğim(aslında 25 lot fazlasıyla yeter), iskonto oranından ve küçük bir tahta olmasından dolayı 5 tavan gideceğini düşünüyorum, tavan bozduğu yerden çarpı iki de olsa 10.000tl lik daha alacağım 85TL de hepsini satacağım, yavru bırakmayacağım, beğenmedim şirketi, halka arza başvuracağım.

Halka Arz Bilgileri

#KZGYO KUZU GRUP Gayrimenkul Onaylı izahnameye göre ;

*** 21-22-23 Ağustos talep toplama
*** Fiyat : 20,76 TL
*** Bireysele eşit dağıtım %55
*** Bireyesele 27.500.000 lot

⛔Katılım Endeksine DEĞİL
✔iskonto : %20

*** Arz Büyüklüğü 1 Milyar TL
❌ T1- T2 Kullanılamaz
⚡ Yıldız Pazar
 

Şirket Kuzugrup Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. unvanı ile 15 Haziran 2021’de Siirt’te kurulmuştur. Şirket merkezi 2022 yılında İstanbul’a taşınmış ve 3 Mayıs 2023 tarihinde gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsü kazanan firma mevcut unvan yapısına kavuşmuştur.

2015 yılında yapımına başlanan JW Marriott Marmara Sea Otel’in yer aldığı taşınmaz 2022 yılında tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.

İlgili taşınmaz #kzgyo mülkiyetine geçtiğinden daha önce Kuzu Toplu Konut, Kuzu Otel İşletmeciliği, Luxury Hotels ve Luxury Hotels International tarafından akdedilen yönetim sözleşmesi tadil edilmiş ve #kzgyo sözleşme tarafı olmuştur.

Şirketin mevcut ortaklık yapısı %100 Kuzu Toplu Konut İnşaat Anonim Şirketi’dir.

Şirketin sahip olduğu 72 gayrimenkulün hepsi Bakırköy/İstanbul’da aynı arazi üzerinde 1 otel, 62 apart otel ve 9 ticari bölümden oluşmaktadır. JW Marriot Marmara Sea Otel Kuzu Otel İşletmeciliği tarafından işletilmektedir.

Gelelim finansal detaylara;

Şirket 2021 yılında kurulmuş olsa da otelin devralınması ve tam faaliyete başlanması 2022 yılında olmuştur. Bu açıdan bakıldığında finansal verilerin çok anlamlı veri sunması mümkün olmayacaktır.

Şirket 72 bağımsız bölüm olarak görünse de aslında otel mahiyetinde tek bir gayrimenkule sahiptir. Bu açıdan bakıldığında çok sade ve basit bir iş modeline sahiptir.

Bununla birlikte şirketin başka bir faaliyetinin “en azından şu an için” bulunmaması faaliyet riski taşımaktadır. 2020 yılında hiç olmaz sanılan pandemi sebebiyle 2 yıl boyunca bütün dünyanın kapandığını hep birlikte gördük.

Şirketin önem düzeyi düşük ölçüde dönen varlığı bulunmaktadır. Duran varlıklar ise yaklaşık 5.4 Milyar TL büyüklüğündedir. Şirket varlıklarının %70’i özkaynak, %30’u ise borçlarla finanse edilmektedir.

Şirket 2023 yılının ilk çeyreğinde 56 Milyon TL ciro, 13,5 Milyon TL brüt kar ve 50,3 Milyon TL dönem net zararı performansı oluşturmuştur. Şirketin brüt kar marjı oluşturması olumlu ancak küçük de olsa esas faaliyet zararı var. Yine de henüz faaliyete başlanmış olması sebebiyle bu zarar kabul edilebilir.

Asıl önemli konu ise dönem net zararı. Gelir tablosu detaylarına bakıldığında şirketin net zarar etmesinin ana sebebi olarak finansman giderleri görünüyor. Yaklaşık 7 yıl süren bir inşaat projesinde süreç içerisinde yabancı kaynak kullanılması ve artan inşaat maliyetleri sebebiyle borçlanmanın yükselmesini çok makul buluyor ve eleştirmiyorum.

Bununla birlikte bu halka arzda eleştirmek istediğim bir husus var. Gerçekleştirilecek olan halka arz büyüklüğü 1 Milyar 38 Milyon TL. Ancak halka arz edilen payların yarısı bedelli sermaye artırımı ile şirket kasasına yarısı ise mevcut pay satışı sebebiyle ortağın kasasına girecek.

Ben asla ortak pay satışına karşı değilim, alıcısı olduktan sonra her türlü varlık satılmalı. Ancak burada 1.5 Milyar TL borcu olan ve bu borç içim finansman giderine katlanan bir şirket var. Arz büyüklüğü oldukça büyük ve bu arzın başarılı olacağı kanaati ihraççıda belli ki var. Olmasa zaten halka arz olmak istemezdi.

Burada eleştirim şudur, yapılan iş dünyanın en girift işi değil basit bir gelir modeli oluşturulacak. Niçin yapılan halka arzın bu büyüklükte başarılı olacağı düşünülürken arzın tamamı bedelli ihraç ile yapılarak şirket finansman gideri yönünden rahatlatılmıyor? Bu yapılsa şirket muhtemelen kısa sürede kar eder bir hale dönecekken ortak kasasına ihraç yapılmasını çok akılcı bulmuyorum.

Her halükarda İstanbul’un göbeğinde bir otele sahip olunduğunu unutmadan incelememe devam ediyorum.

Şirket 2022 yılında 0,82 TL hisse başı kar üretmiştir. Hisse başına zarar 2023 Q1’de ise 0,29 TL’dir.

Şirket halka arzdan 502 Milyon TL net gelir elde edecektir. Şirket ortağının elde edeceği halka arz geliri ise 499 Milyon TL’dir. Şirket elde edeceği gelirlerin %75’i ile finansman ödemesi, %25’i ile rezidans tefriş yatırımı ve %10’u ile işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayacaktır.

43,96 F/K ve 1,07 PD/DD çarpanları ile halka arz olacak #kzgyo hisse fiyatı 20,76 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arzda bireysel yatırımcıya 27.500.000 adet pay tahsis edilmiştir. Son dönemde GYO halka arzlarında yatırımcı sayısı 1.2 Milyon civarında oluşmaktadır.

Kaynak: https://twitter.com/solakogIu/status/1693258617070174242

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir